Vergunning nodig?

Het plaatsen van een veranda kan de aanblik van uw woning veranderen. In dat geval dient u rekening te houden met het stads- of dorpsaanzicht wat door uw gemeente is bepaald. Dit betekent dat u een omgevingsvergunning nodig kunt hebben. Dit werd vroeger de bouwvergunning genoemd.

Vergunningcheck

Onder bepaalde voorwaarden is er geen omgevingsvergunning vereist. De uitbouw—in dit geval de veranda—mag dan maximaal 2,5 meter diep en 5 meter hoog zijn, mag niet direct in het zicht liggen en na de bouw mag het erf niet meer dan 50% bebouwd zijn. Op de website van Omgevingsloket Online, www.omgevingsloket.nl, kijkt u in een paar minuten na of u vergunningsverplicht bent. Twijfelt u over uw vergunningsplicht of over de wet- en regelgeving binnen uw gemeente, neem dan altijd contact op met uw gemeente of kijk op de gemeentelijke website.

Aanvraag vergunning veranda

Is eenmaal duidelijk dat u een omgevingsvergunning nodig hebt, dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Hierbij dient u bepaalde informatie te overleggen, waaronder de gegevens van de aanvrager, locatiegegevens, gegevens van de gemachtigde, een specificatie van de werkzaamheden en eventuele bijlagen. Dit laatste kan bijvoorbeeld een bouwtekening zijn. U kunt een bestaande bouwtekening kopen, of deze door de leverancier laten maken. Zijn deze zaken aanwezig, dan kan de aanvraag worden ingediend.

Behandelprocedure

Uw gemeente bepaalt tijdens de behandelprocedure of zij de omgevingsvergunning zal verlenen. Hier mag zij maximaal acht weken ‘wachttijd’ voor nemen. De procedure kan versnellen wanneer er in uw omgeving al eerder een vergunning is verleend voor een veranda. De kans dat u iets vergelijkbaars mag uitvoeren is daarmee groter.

Beschikking

Dit is het besluit van de gemeente. Bent u het hier niet mee eens, dan heeft u zes weken de tijd bezwaar aan te tekenen. Na zes weken wordt de beschikking onherroepelijk, en kunt u, indien u toestemming heeft, met de bouw van de veranda beginnen.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning verschillen per gemeente. Iedere gemeente mag namelijk haar eigen legestarieven berekenen. Informeer bij uw gemeente naar de voor u geldende tarieven.